123 - POLİMERLER

123 - POLİMERLER


123 - POLİMERLER

 1. Polimerlerin fiziksel özellikleri
 2. Organik ve anorganik maddeleri ayırt etmek
 3. Atomlar ve moleküller
 4. Kimyasal bağlar ve sınıflandırılması
 5. Organik kimya hakkında genel bilgiler
 6. Hidrokarbonlar
 7. Alkenler (Olefin hidrokarbonları)
 8. Alkinler (Asetilen hidrokarbonları)
 9. Arenler (Aromatik hidrokarbonlar)
 10.  Alkoller ve eterler
 11.  Aldehit ve ketonlar
 12.  Karboksilli asitler
 13.  Esterler
 14.  Alifatik amonyak türevleri
 15.  Aromatik bileşikler
 16.  Aromatik oksijenli bileşikler
 17.  Polimerler
 18.  Polimerlerin yapısı
 19.  Polimerlerin sentezi
 20.  Polimerlerin temel özellikleri
 21.  Polimerizasyon prosesleri
 22.  Polimerlerin işlenmesi
 23.  Polimerlerin endüstride kullanımı
 24.  Plastiklerin genel özellikleri
 25.  Polimerlere uygulanan laboratuvar testleri

Size               - 5.448   Mb

Pages             - 135

Language       - Turkish

File Type         - JPG

İletişim Formu