263 - İŞ BAĞLAMA TEKNİKLERİ

263 - İŞ BAĞLAMA TEKNİKLERİ


263 – İŞ BAĞLAMA TEKNİKLERİ

1- Pozisyonlayıcılar

2- Mandallar

3- Döner tipteki delme burcu plakaları

4- Hareketli burç plakaları

5- Dengeleyiciler

6- Destek dayamaları

7- Çift dengeleyici destek dayamaları

8- Çift kullanılan destek dayamaları

9- Limit anahtarları

10- Parça tutucuları

11- Parçaların yükseltilmesi

12- V blokları

13- Mil bağlantıları

14- Bağlama millerine (Kolonlarına) ait güç esasları

15- Pabuçlu bağlama düzenleri

16- Uçlu (Burunlu) pabuçlar

17- İtici pabuçlar

18- Keskin kenarlı pabuçlu sıkıcılar

19- Kamalı pabuçlar

20- Gezer pabuçlu bağlama düzenleri

21- Kamlı bağlama düzenleri

22- Mengene tipi bağlama düzenleri

23- Dıştan bağlama düzenleri

24- Dıştan salınımlı bağlama düzenleri

25- Kitlemeli dıştan dengeleyici bağlama düzenleri

26- Kitlemesiz dıştan dengeleyici bağlama düzenleri

27- İçten iki pozisyonlu bağlama düzenleri

28- İçten dengeleyicili alttan çekerek yapılan bağlama düzenleri

29- Merkezleyici düzenler

30- Arkadan sıkma düzenleri

31- Çift yönlü bağlama düzenleri

32- Çabuk bağlama ve çözme düzenleri

33- Çoklu bağlama düzenleri

34- Torna bağlama düzenleri

35- Aynalar

35- Ayna ayakları

36- Mandrenler

37- Torna puntaları

38- Dıştan sıkmalı pensli bağlama düzenleri

39- İçten sıkmalı pensli bağlama düzenleri

40- Diyafram bağlayıcılar

Size               - 6.29 Mb

Sayfa             - 120

Language       - Türkçe

File Type        - JPG

İletişim Formu