BAŞARILI İŞLETMELERİN TEMELİNDE MUTLU ÇALIŞANLAR VARDIR

BAŞARILI İŞLETMELERİN TEMELİNDE MUTLU ÇALIŞANLAR VARDIR

İnsan sosyal bir varlıktır. Bu nedenle faaliyetleri içerisinde insan bulunan tüm işletme, kurum vb. ortamlarda  birlikte ve ekip olarak çalışma zorunluluğu vardır. Ancak her insan farklı bir biyolojik yapıya sahip olduğu ve farklı düşünce yapısında olduğu için çevremizde bulunan insan sayısına eşdeğer sayıda farklı dünyamızın olduğunu kabul edebiliriz. Bu nedenle bulunduğumuz ortamdaki kişi sayısı ne kadar fazla ise karşılaşacağımız sorun ve problemlerin de o kadar fazla olmasını doğal karşılamak gerekir.  Ancak bu sorun ve problemlerin olmasını istememek bizim elimizde olmadığı gibi böyle bir lüksümüzde olamaz. İşletmelerdeki insanlardan kaynaklanan bu olumsuzlukların çözümü akıllı, sağduyulu, soğukkanlı ve geniş bir vizyona sahip yöneticiler yardımıyla olmaktadır. Şurası unutulmamalıdır ki her şeyin çalışanlardan beklenilmesinin yanlış olduğu kadar yine her şeyin yöneticilerden de beklenilmesi de bir o kadar yanlıştır. Doğru çözüm kollektif ve ekip çalışmasından geçer. Yani herkes taşın altına elini koymalı ve ağırlığınca sorumluluk üstlenmelidir.  İşte başarı ancak böyle bir çalışmanın sonucunda gelecektir.

Bugün işletmelerin tamamında artık ortak bir amaç belirlenmiştir. Bu da " Mutlu çalışanlara sahip olabilmektir."  Şurası açık ve net olarak bilinmektedir ki bir işletmede çalışanın mutluluğu o işletmenin performans ve başarısını birebir etkilemektedir.  O halde böyle bir tabloya sahip olabilmek için neler yapmalı ya da hangi yöntem, usul ve enstrümanlar kullanılmalıdır? Belki bunlar öyle aspirin gibi çözümler olmayacaktır, bazen sonuçları o anda değil uzun vadede görülebilecektir. Ancak tüm bunlara rağmen sabır ve kararlılıkla uygulandıklarında olumlu geri dönüşümleri çok daha hızlı olacaktır. Bunları şöyle sıralayabiliriz;

 • Çalışanlarınızı (ekibinizi) motive ediniz.

 • Yaptığınız işi gerçek bir hizmet bilincinde yapmayı hedefleyiniz.

 • Çalışanlarınızın sorularınız karşısında düşünmelerine ve karar vermelerine zaman tanıyınız, gerekirse yardımcı olunuz.

 • Onların güçlü ve başarılı yanlarını başkalarının yanında anlatınız, onları onura ediniz.

 • Çalışanlarınıza dengeli ve adil davranınız.

 • Her zaman bir hedefiniz olsun, bu hedefe yönelin ve kayda değer bir adım atınız. Unutmayınız ki " En uzun seyahatler küçük bir adımla başlar."

 • Sorunlar karşısında sakin ve soğukkanlı olunuz.

 • Telaşlanmayınız, çözüm üretici olunuz.

 • Her zaman "Sorunun değil çözümün bir parçası olunuz."

 • Problemler karşısında yol bulamadığın da yolunuzu kendiniz yapınız. Diğer bir ifadeyle "Duvarı aşamıyorsanız o duvarda kapı açınız."

 • Öğrenilmiş çaresizlikten "Birileri bizim için yapsın", "ustalar, amirler ya da müdürler düşünsün", "patronlar çözsün", "devlet yardım etsin" zihniyetinden kurtulmak için kendimizi yönetme becerilerimizi geliştirelim.